FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids

८०/८१ 09/10/2023 - 11:13 PDF icon 6 x 14 Panchakanya.pdf

Invitation for Bids

७९-८० 04/27/2023 - 10:02 PDF icon panchakanya 5x10.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७९-८० 04/27/2023 - 10:00

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७९-८० 04/11/2023 - 11:08 PDF icon 4 x 10 Panchakanya.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

७९-८० 03/10/2023 - 10:23 PDF icon 4 x 11 Panchakanya (3).pdf

शिलबन्दी बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना।

७९-८० 02/26/2023 - 16:45 PDF icon 4 x 11 Panchakanya (1).pdf

शिलबन्दी बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना।

७९-८० 12/19/2022 - 11:44 PDF icon 4 x 11 Panchakanya.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना

७९-८० 12/07/2022 - 10:25 PDF icon Suchana bolpatra.pdf

बाेलप्रत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना

७९-८० 11/24/2022 - 10:25 PDF icon Aasaya patra (Bhadutar Financia (1).pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७९-८० 11/16/2022 - 12:44

Pages