FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना

078/079 06/22/2022 - 07:23 PDF icon ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना

Invitation for Sealed Quotation

७९-८० 02/21/2022 - 10:23

BIDDING DOCUMENT for THE PROCUREMENT OF Construction of Office Building of Panchakanya Rural Municipality, Lakuribhanjyang, Nuwakot National Competitive Bidding (NCB) Single-Stage: Two-Envelope Bidding Procedure

७७/७८ 09/28/2020 - 17:07 PDF icon BID DOCUMENT (1).pdf

BIDDING DOCUMENT For THE PROCUREMENT OF Upgrading Works of Aanpraha-Rautar- Maanethok-3 no. ward office –BimireMill danda-Ghaleybhanjyang Road (Ch: 3+300 to 14+346 kms)

७७/७८ 09/03/2020 - 11:11 PDF icon BID DOCUMENT.pdf

Bidding document सत्तरी साविक भद्रुटार -०७ बच्छला मा.वि चुवानडाँडा गाउँपालिका लाकुरीभञ्ज्याङ

७६/७७ 03/16/2020 - 18:00 PDF icon Bidding document Bachchala chuhandaada.pdf

BIDDING DOCUMENT For THE PROCUREMENT OF Upgrading Work of Aanpraha-Rautar- Maanethok-3 no. ward office –Bimire- Mill danda-Ghaleybhanjyang Road (Ch: 0+000 to 3+200kms)

७६/७७ 02/17/2020 - 17:48 PDF icon BID ADDENDUM DOCUMENT (Road) (1).pdf

Trial bridge bid addendum document

७६/७७ 02/17/2020 - 17:47 PDF icon BID ADDENDUM DOCUMENT (Trial Bridge).pdf

छहरे राष्ट्रिय मा.वि. Bid document

७६/७७ 02/05/2020 - 17:12 PDF icon BID DOCUMENT (14).pdf

Jorghatta Bid document

७६/७७ 01/23/2020 - 15:55 PDF icon Jorghatta Bid document (2) (5).pdf

Aanpraha-Rautar- Maanethok-3 no. ward office –Bimire Mill danda-Ghaleybhanjyang Road Bid Document

७६/७७ 01/23/2020 - 15:55 PDF icon Aanpraha-Rautar- Maanethok-3 no. ward office –Bimire.pdf

Pages