FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पञ्‍चकन्या गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८१ ८१/८२ 07/15/2024 - 15:33 PDF icon पञ्‍चकन्या गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८१.pdf
पञ्‍चकन्या गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ ८१/८२ 07/15/2024 - 15:33 PDF icon पञ्‍चकन्या गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१.pdf
रोजगार स‌ंवाद मञ्‍च सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/13/2023 - 10:18 PDF icon रोजगार स‌ंवाद मञ्‍च सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
पञ्‍चकन्या गाउँपालिका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/13/2023 - 10:17 PDF icon पञ्‍चकन्या गाउँपालिका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
पञ्‍चकन्या गाउँपालिका जलस्रोत उपयोग कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/13/2023 - 10:16 PDF icon पञ्‍चकन्या गाउँपालिका जलस्रोत उपयोग कार्यविधि, २०८०.docx_.pdf
व्‍यवसायिक कृषकका लागि दुध विक्रिमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/13/2023 - 10:15 PDF icon व्‍यवसायिक कृषकका लागि दुध विक्रिमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/01/2023 - 10:17 PDF icon एम्बुलेन्स सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
पञ्चकन्या गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/01/2023 - 10:15 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
शिक्षक गोल्डेन ह्याण्डसेक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संसोधन, २०७९) ७९-८० 01/23/2023 - 10:13 PDF icon शिक्षक गोल्डेन ह्याण्डसेक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संसोधन, २०७९).pdf
घ्याङस्वारा सहिद स्मारक पर्यटकीय पार्क तथा खेलमैदान सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/23/2023 - 10:12 PDF icon घ्याङस्वारा सहिद स्मारक पर्यटकीय पार्क तथा खेलमैदान सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages